SUPPORT AND EXPERIENCE OF FAMILIES CARING FOR A SENIOR WITH DEMENTIA
PDF/A

Keywords

a support group
dementia
family
help
home care
the burden of family careers

How to Cite

Stárek, L. . (2023). SUPPORT AND EXPERIENCE OF FAMILIES CARING FOR A SENIOR WITH DEMENTIA. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 15(2), 524–537. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2536

Abstract

The public, experts and government programs agree on the importance of supporting life in a natural social environment at all stages of life. Family care allows patients to live in a familiar environment, with close people, and minimizes the loss of closer and wider social ties and favorite activities. Compared to residential facilities, it is cheaper, preserves the patient's quality of life and prolongs the activity and self-sufficiency of such patients. Caring for a loved one suffering from dementia is in most cases a significant burden for the caregiver with negative consequences in the psychological, somatic, social and financial areas. This paper aims to highlight the importance of family carers and to reflect on questions and topics which have risen from the research conducted.

PDF/A

References

ALZHEIMER NEDERLAND (2022) Neemt het aantal mensen met dementie toe of af? https://www.alzheimer-nederland.nl/contact

Antalová, Annamária – Kaššaiová Zuzana - Plichtová Jana (2020) Riziko dehumanizácie u ľudí žijících s demenciou. Československá psychologie, Vol. LXIV, No. 6, pp. 690-702

DEUTSCHE ALZHEIMER GESELLSCHAFT E. V. (2022) Demenz. Das Wichtigste Ein kompakter Ratgeber. https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/Broschueren/Demenz-das_wichtigste_.pdf

Glendinning, Caroline end al. (2009) Care Provision within Families and its Socio-Economic. Impact on Care Providers. Report for the European Commission DG EMPL. Utrecht, University of York

Hájková, Kateřina (2016) Krize neformálně pečujících v péči o seniora v domácím prostředí. Praha, Filozofická fakulta UK

Holmerová, Iva – Horecký Jiří – Hanuš Petr (2016) Specifika systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku. Tábor, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Chráska, Miroslav (2016) Metody pedagogického výzkumu. Praha, Grada Publishing, a.s.

Jeřábek, Hynek (2005) Rodinná péče o staré lidi. Praha, UK FSV CERES

Kojer, Marina – Schmidl Martina - Heimeri Katherina (2022) Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis. Wien, Springer Heidelberg

KOLEKTIV AUTORŮ (2018) Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence. Praha, Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Kurucová, Radka (2016) Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha, Grada Publishing, a.s.

Mátl, Ondřej – Mátlová Martina – Holmerová Iva (2016) Zpráva o stavu demence. Kolik zaplatíte za péči? Praha, Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.

NAPAN - Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020–2030 (2021) Praha, MPSV ČR, MZ ČR

Ondrušová, Jiřina – Krahulcová Beáta end al. (2019) Gerontologie pro sociální práci. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum

Pidrman, Vladimír (2007) Demence. Praha, Grada Publishing, a.s.

Pohlmann, Stefan (2011) Sozialgerontologie. München, Reinhardt

Regnault, Mathilde (2011) Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Praha, Portál

Sak, Petr – Kolesárová Karolína (2012) Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada Publishing, a.s.

Stein, Catherine (1998) “Because They’re My Parents” : An Intergenerational Study of Felt Obligation and Parental Caregiving. Journal of Marriage and Family, Vol. 60, No. 3, pp. 611-622

Szczudlik, Andrzej (2016) Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

TEAM OF AUTHORS (2021) Demenzstrategie Angebote für Angehörige von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen. Wien, GÖG https://www.demenzstrategie.at/fxdata/demenzstrategie/prod/media/Pflegende-Angehoerige_Maerz_21.pdf

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2017) Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025 https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-2017---2025

Zvěřinová, Martina (2017) Alzheimerova demence. Praha: Grada Publishing, a.s.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.