Author Details

, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Khmelnytskyi, Ukraine, Ukraine