Author Details

Havrik, Roman, Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law, 29000, Khmelnitsky, Ukraine, Ukraine