THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS SCIENCES STUDENTS' SELF-ESTEEM AND CORONA VIRUS AWARENESS: THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
PDF/A

How to Cite

Çimen, E. (2022). THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS SCIENCES STUDENTS’ SELF-ESTEEM AND CORONA VIRUS AWARENESS: THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 14(1), 39–50. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2151

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between self-esteem and the corona virus awareness levels of students studying at the faculty of sports sciences. The universe of the research consisted of 665 students studying at the Faculty of Sports Sciences at Süleyman Demirel University during the pandemic process. The sample consisted of 290 students determined by simple random sampling method from this student group. Google Forms platform was used to collect data. This method has been preferred in order to maintain social distance during the pandemic process. During the data collection process, information about the study and questionnaires were conveyed to the participants via social networks. The students participating in the study were asked to fill in the personal information form, self-esteem and coronavirus awareness scales. The obtained data were analyzed in the computer environment, the variables were expressed using mean ± standard deviation, percentage and frequency values, Pearson product moment correlation (r) analysis and regression analysis were applied to reveal the relationship between the scores obtained from the scales. The value  p<0,05 was accepted for the significance level of the tests. As a result, it has been determined that the average score obtained by the students of sports sciences in self-esteem, awareness of the coronavirus and its sub-dimensions is moderate. In addition, while a low negative correlation was found between self-esteem and total coronavirus awareness, contagion prevention and awareness of following current developments, no relationship was found between the sub-dimension of hygiene precautionary awareness.

PDF/A

References

Akıncı, A.Y. (2019). Beden eğitimi, sosyalleşme ilişkisi, ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor etkinliklerinin sosyalleşme süreci ve şahsiyetin oluşumuna katkısı. Lap Lambert Academic Publishing. Mauritius.

Alıcılar, H. E., Güneş, G., & Çöl, M (2020). Toplumda Covıd-19 Pandemisiyle İlgili Farkındalık, Tutum Ve Davranışların Değerlendirilmesi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 5, 1-16.

Arısoy, A., Pepe O., & Karaoğlu, B. (2020) Covid 19 Sürecinde Futbola Dönüş Öncesi Futbolcuların Durumluk Kaygı Düzeyleri İle Psikolojik Performansları Arasındaki İlişki Belirlenmesi: Isparta Örneği. Yalvaç Akademi Dergisi, 5(1), 55-63.

Baybek, H., & Yavuz, S. (2005). Muğla üniversitesi öğrencilerinin benlik saygılarının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 73-95.

Bekircan, E., Ün, İ., Ayyıldız, N. İ., & Usta, G. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Farkındalığı Benlik Saygısı İlişkisi. Bağımlılık Dergisi, 23(1), 1-1.

Bilgin, O. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(6), 237-245.

Chen, Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, He L, Sheng C, Cai Y, Li X, Wang J & Zhang Z (2020). Mental Health Care for Medical Staff in China during the COVID-19 Outbreak,” The Lancet Psychiatry 7, 15–16, https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30078-X

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Uzmanlık Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.

Dalbudak İ & Yiğit, ŞM. (2019). Spor Yapan ve Yapmayan İşitme Engelli Bireylerin Benlik Düzeylerinin İncelenmesi. Social Sciences, 14(4), 1387-1398.

Dalbudak, İ. & Özkan P (2021). The relationship between physical education and other branch teachers’ stress and anxiety during covid-19. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(2). 43 – 54.

Deniz, ME. (2004). Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı, karar verme stilleri ve problem çözme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4(15), 25-35.

Doğan, T., Totan, T., & Sapmaz, F. (2009). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygisi ve Sosyal Zekâ. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 235-247.

George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple guide and reference. New York: Routledge.

Güloğlu, B., & Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı Ve Psikolojik Sağlamlık. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), 73-88.

Hatun, O., Dicle, A. N. & Demirci, İ. (2020). Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531-554. https://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies.44364

İnel, A., Atik D., Coşkun, E., & Bozkurt, A. (2021). Yaşlılarda Covıd-19 Pandemi Sürecinde Bilinçli Farkındalık, Başa Çıkma Tutumları Ve Kişisel İyi Oluş. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), 85-92.

James, W. (2010). The varieties of religious experience University Books, 1963; aktaran Yener Özen ve Fikret Gülaçtı, “Benlik Kavramı ve Benliğin Gelişimi: Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı?”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 21-37 s.23.

Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Şar, A. H., Ersanlı, E., Kaya, S. N., & Kumcağız, H. (2004). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 27-39.

Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2004; 52

Karataş, Z. (2020). “COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme,” Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi: 4, 3-15.

Karcıoğlu Ö. (2020). What is Coronaviruses, and how can we protect ourselves? Phnx Med J. 2(1) 66-71.

Koç K. & Gözler A. (2019) Examination of Relationship Between Self-Respect Levels and Success Tendencies of Sports Sciences Faculty Students, International Journal Of Applied Exercise Physiology, Vol.8, Pp.78-87

Modi P. D, Nair G., Uppe A., Modi J., Tuppekar B., Gharpure A.S & Langade D (2020). COVID-19 Awareness among healthcare students and professionals in Mumbai Metropolitan Region: A questionnaire-based survey. Cureus 12(4): e7514. doi:10.7759/cureus.7514.

Oktan, V., & Şahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 7(2), 543-556.

Oktay B & Batıgün AD. (2014). Aleksitimi: Bağlanma, benlik algısı, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke. Türk Psikoloji Yazıları. 17(33): 31-40.

Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale. Journal of Religion and Health. : s 52.

Şimşek, E., Koç, K., Özsoy, D., & Karakuş, M. (2020). The Title of the Article: Investigation the Effect of Performing Physical Activity at Home on Sleep Quality and Life Satisfaction During Coronavirus (Covid-19) Outbreak. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(7), 55-62.

Taşgit, M. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve karar verme düzeylerinin incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Torun, S., Arslan, S., Nazik, E., Akbaş, M., & Yalçın, S. Ö. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Cumhuriyet Medical Journal, 34(4), 399-404.

Tözün M. (2010). Benlik Saygısı. Actual Medicine. http://www.medicalnetwork.com.tr /2008_dosya/Geni%C5%9F%20A%C3%A7%C4%B1%20Temmuz%202010.pdf. Erişim Tarihi:08.02.2022

Tunç, A. (2020). Ergenlik döneminde duygusal zeka özelliklerinin ve benlik saygısının internet bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).

Türkay, İ. K. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1) , 107-117 .

Wadood, A., Asma M., Rafi, A., Islam K, Mohd, S., Lee, L. L., & Hossain, G. (2020). “Knowledge, Attitude, Practice and Perception Regarding COVID-19 among Students in Bangladesh: Survey in Rajshahi University,” Medrxiv 9, 1-25,

Yıldırım, G., & Atilla, G. (2020). Öz yeterliğin bilinçli farkındalık ve benlik saygısına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 59-84.

Yıldız, M. ve Çapar, B. (2010), Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(1), 103-131.

Yoka K., Yoka O., Turan MB., & Atalayın S. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sporcuların Koronavirüs Anksiyete Durumu ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 15(3), 454-469.

Yörükoğlu, A. (2000). Gençlik Çağı. Özgür Yayınları: Ankara: 37-39

Zhou, S. J., Zhang, L. G., Wang, L. L., Guo, Z. C., Wang, J. Q., Chen, J. C., & Chen, J. X. (2020). Prevalence and socio-demographic correlates of psychological health problems in Chinese adolescents during the outbreak of COVID-19. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-10.

Zorba E. (2000). Yaşam Boyu Spor, Gazi Kitabevi Ankara.:s4.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Downloads

Download data is not yet available.