[1]
L. . Postnikova, S. . Dreving, O. . Borisova, M. . Azhmuratova, V. . Kozhina, and E. . Chicherova, “OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE IN CORPORATIONS AT THE PRESENT STAGE”, LH, vol. 15, no. 3, pp. 150–164, Apr. 2023.