(1)
Postnikova, L. .; Dreving, S. .; Borisova, O. .; Azhmuratova, M. .; Kozhina, V. .; Chicherova, E. . OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE IN CORPORATIONS AT THE PRESENT STAGE. LH 2023, 15, 150-164.