[1]
Postnikova, L. , Dreving, S. , Borisova, O. , Azhmuratova, M. , Kozhina, V. and Chicherova, E. 2023. OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE IN CORPORATIONS AT THE PRESENT STAGE. Lex Humana (ISSN 2175-0947). 15, 3 (Apr. 2023), 150–164.